Bookshelf politics-history

Acemoğlu 2012
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty
Acemoğlu, Daron ; Robinson, James A.
[ evolution-society , politics-history ]
Ackerman 2014
The Human Age: The World Shaped By Us
Ackerman, Diane
[ politics-history , reviewed , science ]
Andersson 2019
Om falsk och äkta liberalism
Andersson, Lena
[ karl-popper , liberalism , politics-history , reviewed ]
Arpi 2018
Så blev vi alla rasister
Arpi, Ivar ; Cwejman, Adam
[ politics-history ]
Badawi 2015
1000 Lashes: Because I Say What I Think
Badawi, Raif
[ liberalism , politics-history , religion ]
Bashford 2010
The Oxford Handbook of the History of Eugenics
Bashford, Alison ; Levine, Philippa
[ dna-of-the-future , politics-history , science ]
Beard 2015
SPQR: A History of Ancient Rome
Beard, Mary
[ politics-history , reviewed ]
Beiner 2018
Dangerous Minds: Nietzsche, Heidegger, and the Return of the Far Right
Beiner, Ronald
[ philosophy , politics-history , reviewed ]
Bengtsson 1999
Genetik och politik
Bengtsson, Bengt Olle
[ dna-of-the-future , politics-history , reviewed , science ]
Bergh 2017
Två filter - Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig
Bergh, Andreas
[ liberalism , politics-history , reviewed , science ]
Bothmer 2015
Bortom GMO : vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk
Bothmer, Torbjörn Fagerström Stefan Jansson Roland von
[ beyond-nature , dna-of-the-future , politics-history , reviewed , science ]
Bregman 2014
Utopia för realister: hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet
Bregman, Rutger ; Holmer, Per
[ liberalism , politics-history ]
Bregman 2019
Humankind: A Hopeful History
Bregman, Rutger
[ evolution-society , morality , philosophy , politics-history ]
Brinkemo 2018
Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagen Sverige
Brinkemo, Per ; Lundberg, Johan
[ liberalism , politics-history ]
Brynjolfsson 2014
The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies
Brynjolfsson, Erik ; McAfee, Andrew
[ politics-history , reviewed ]
Burke 1790
Reflektioner om franska revolutionen
Burke, Edmund
[ enlightenment , liberalism , philosophy , politics-history ]
Chua 2018
Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations
Chua, Amy
[ liberalism , politics-history ]
Cohen 2007
What's Left? How the Left Lost Its Way
Cohen, Nick
[ liberalism , politics-history ]
Dahlgren 2005
Farfar var rasbiolog: En berättelse om människovärde igår och idag
Dahlgren, Eva F
[ dna-of-the-future , politics-history , science ]
Dahrendorf 1979
Life Chances: Approaches to Social and Political Theory
Dahrendorf, Ralf
[ liberalism , politics-history ]
Dahrendorf 1990
Reflections on the Revolution in Europe
Dahrendorf, Ralf
[ liberalism , politics-history ]
Davenport 2011
Heredity in Relation to Eugenics (Classic Reprint)
Davenport, Charles Benedict
[ dna-of-the-future , politics-history , science ]
Decety 2015
The Moral Brain: A Multidisciplinary Perspective
Decety, Jean ; Wheatley, Thalia
[ philosophy , politics-history ]
Deneen 2018
Why Liberalism Failed
Deneen, Patrick J.
[ liberalism , politics-history , reviewed ]
Diamond 1997
Guns, Germs and Steel: A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years
Diamond, Jared
[ politics-history ]
Dworkin 2011
Justice for Hedgehogs
Dworkin, Ronald
[ liberalism , morality , philosophy , politics-history ]
Elert 2014
Människoapans utmaning – Miljö, tillväxt och vår planets framtid
Elert, Niklas
[ politics-history , reviewed , science ]
Epstein 2015
The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences
Epstein, Brian
[ evolution-society , philosophy , politics-history ]
Fawcett 2014
Liberalism: The Life of an Idea
Fawcett, Edmund
[ liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
Forrester 2019
In the Shadow of Justice: Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy
Forrester, Katrina
[ liberalism , philosophy , politics-history ]
Frans 2017
Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams
Frans, Emma
[ philosophy , politics-history , reviewed , science ]
Freeden 2015
Liberalism: A Very Short Introduction
Freeden, Michael
[ liberalism , philosophy , politics-history ]
Fukuyama 1992
The End of History and the Last Man
Fukuyama, Francis
[ liberalism , politics-history ]
Gauthier 1986
Morals by Agreement
Gauthier, David
[ liberalism , morality , philosophy , politics-history ]
Gellner 1989
Plough, Sword, and Book: The Structure of Human History
Gellner, Ernest
[ enlightenment , evolution-society , morality , politics-history , religion , reviewed ]
Glaeser 2011
Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier
Glaeser, Edward L.
[ politics-history , reviewed ]
Glover 1990
Utilitarianism and Its Critics
Glover, Jonathan
[ liberalism , philosophy , politics-history ]
Goodhart 2017
The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics
Goodhart, David
[ liberalism , politics-history , reviewed ]
Greene 2013
Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them
Greene, Joshua D.
[ morality , philosophy , politics-history , reviewed ]
Gregg 2011
Human Rights as Social Construction
Gregg, Benjamin
[ philosophy , politics-history , reviewed ]
Greider 2014
Den solidariska genen
Greider, Göran
[ evolution , evolution-society , liberalism , politics-history , reviewed , science ]
Gustavsson 2019
Klubben
Gustavsson, Matilda
[ literature-music-art , politics-history ]
Hadley-Kamptz 2011
Frihet & fruktan: tankar om liberalism
Hadley-Kamptz, Isobel
[ liberalism , politics-history ]
Hagerman 2015
Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs Gåta
Hagerman, Maja
[ dna-of-the-future , politics-history , science ]
Halldorf 2018
Gud : Återkomsten - Hur religionen kom tillbaka och vad den betyder.
Halldorf, Joel
[ liberalism , morality , politics-history , religion , reviewed ]
Harari 2011
Sapiens: A Brief History of Humankind
Harari, Yuval Noah
[ evolution-society , politics-history , religion , reviewed ]
Henrich 2015
The Secret of Our Success: How Culture Is Driving Human Evolution, Domesticating Our Species, and Making Us Smarter
Henrich, Joseph
[ beyond-nature , evolution-society , morality , politics-history ]
Henrich 2020
The Weirdest People in the World: How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous
Henrich, Joseph
[ enlightenment , evolution-society , liberalism , morality , politics-history , religion ]
Herrnstein 1994
The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life
Herrnstein, Richard J. ; Murray, Charles
[ dna-of-the-future , evolution , politics-history , science ]
Hobbes 1651
Leviathan
Hobbes, Thomas ; Macpherson, Crawford Brough
[ evolution-society , liberalism , philosophy , politics-history ]
Huntington 1996
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order
Huntington, Samuel P.
[ politics-history , religion ]
Inglehart 2018
Cultural Evolution: People's Motivations are Changing, and Reshaping the World
Inglehart, Ronald
[ evolution-society , liberalism , politics-history ]
Israel 2001
Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750
Israel, Jonathan I.
[ enlightenment , morality , philosophy , politics-history ]
Jarvie 1998
Popper's Open Society After Fifty Years: The Continuing Relevance of Karl Popper
Jarvie, Ian C. ; Pralong, Sandra
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
Junger 2016
Tribe
Junger, Sebastian
[ evolution-society , morality , politics-history ]
Kelly 2010
What Technology Wants
Kelly, Kevin
[ politics-history , reviewed , science ]
Kjöller 2020
Kris i forskningsfrågan: Eller vad fan får vi för pengarna?
Kjöller, Hanne
[ politics-history , science ]
Kymlicka 1991
Contemporary Political Philosophy
Kymlicka, Will
[ liberalism , philosophy , politics-history ]
Levine 2017
Eugenics: A Very Short Introduction
Levine, Philippa
[ dna-of-the-future , politics-history , reviewed , science ]
Liedman 1997
I skuggan av framtiden
Liedman, Sven-Eric
[ philosophy , politics-history ]
Lilla 2007
The Stillborn God: Religion, Politics, and the Modern West
Lilla, Mark
[ liberalism , politics-history , religion ]
Lilla 2015
The Shipwrecked Mind: On Political Reaction
Lilla, Mark
[ liberalism , politics-history ]
Lilla 2017
The Once and Future Liberal: After Identity Politics
Lilla, Mark
[ liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
Lindenfors 2011
Samarbete
Lindenfors, Patrik
[ evolution-society , morality , politics-history , reviewed , science ]
Luce 2017
The Retreat of Western Liberalism
Luce, Edward
[ liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
Lundberg 2013
Ljusets fiender
Lundberg, Johan
[ philosophy , politics-history , reviewed ]
Malik 1996
Man, Beast, and Zombie: What Science Can and Cannot Tell Us about Human Nature
Malik, Kenan
[ dna-of-the-future , liberalism , philosophy , politics-history , science ]
Malik 2008
Strange Fruit: Why Both Sides Are Wrong in the Race Debate
Malik, Kenan
[ dna-of-the-future , liberalism , philosophy , politics-history , reviewed , science ]
Malik 2009
From Fatwa to Jihad
Malik, Kenan
[ politics-history , religion ]
Malik 2014
The Quest for a Moral Compass
Malik, Kenan
[ liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
McAfee 2017
Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future
McAfee, Andrew ; Brynjolfsson, Erik
[ computing , politics-history , reviewed ]
Mercier 2017
The Enigma of Reason: A New Theory of Human Understanding
Mercier, Hugo ; Sperber, Dan
[ evolution , evolution-society , morality , politics-history , reviewed , science ]
Mesoudi 2011
Cultural Evolution: How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences
Mesoudi, Alex
[ philosophy , politics-history , science ]
Miller 2000
Citizenship and National Identity
Miller, David
[ karl-popper , liberalism , politics-history ]
Miller 2016
Strangers in Our Midst: The Political Philosophy of Immigration
Miller, David
[ evolution-society , liberalism , morality , politics-history ]
Molander 2017
Condorcets misstag : Hoten mot staten och demokratin
Molander, Per
[ liberalism , politics-history , reviewed ]
More 2013
The Transhumanist Reader
More, Max ; Vita-More, Natasha
[ beyond-nature , dna-of-the-future , philosophy , politics-history , science ]
Morris 2010
Why the West Rules—for Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future
Morris, Ian
[ politics-history , reviewed , science ]
Mounk 2018
The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It
Mounk, Yascha
[ liberalism , politics-history ]
Nordin 1999
Det politiska tänkandets historia
Nordin, Svante
[ liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
Nycander 2009
Liberalismens idéhistoria: frihet och modernitet
Nycander, Svante
[ karl-popper , liberalism , morality , philosophy , politics-history , reviewed ]
Ostrom 1990
Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action
Ostrom, Elinor
[ evolution-society , philosophy , politics-history , science ]
Pettit 2014
Just Freedom: A Moral Compass for a Complex World
Pettit, Philip
[ liberalism , philosophy , politics-history ]
Pinker 2010
The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined
Pinker, Steven
[ morality , politics-history , reviewed , science ]
Pinker 2018
Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress
Pinker, Steven
[ enlightenment , philosophy , politics-history , reviewed , science ]
Popper 1945a
The Open Society and Its Enemies - Volume One: The Spell of Plato
Popper, Karl
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history , reviewed ]
Popper 1945b
The Open Society and Its Enemies - Volume Two: Hegel and Marx
Popper, Karl
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history ]
Popper 1956
Det öppna samhället och dess fiender
Popper, Karl ; Casson, Andrew ; Ekström, Bo ; Holmberg, Håkan
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history ]
Popper 1957
The Poverty of Historicism
Popper, Karl
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history ]
Popper 1963
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge
Popper, Karl ; Pancaldi, Giuliano
[ karl-popper , philosophy , politics-history ]
Rhodes 1986
The Making of the Atomic Bomb
Rhodes, Richard
[ politics-history , science ]
Rosenblatt 2018
The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-First Century
Rosenblatt, Helena
[ liberalism , politics-history ]
Rousseau 1762
The Major Political Writings of Jean-Jacques Rousseau: The Two "Discourses" and the "Social Contract"
Rousseau, Jean-Jacques ; Scott, John T.
[ enlightenment , philosophy , politics-history ]
Searle 1995
The Construction of Social Reality
Searle, John Rogers
[ philosophy , politics-history ]
Searle 2009
Making the Social World: The Structure of Human Civilization
Searle, John Rogers
[ philosophy , politics-history ]
Sen 2009
The Idea of Justice
Sen, Amartya
[ liberalism , morality , philosophy , politics-history ]
Shearmur 1996
The Political Thought of Karl Popper
Shearmur, Jeremy
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history ]
Shearmur 2016
The Cambridge Companion to Popper
Shearmur, Jeremy ; Stokes, Geoffrey
[ karl-popper , liberalism , philosophy , politics-history ]
Shostakovich 1979
Testimony: The Memoirs
Shostakovich, Dmitri ; Volkov, Solomon ; Bouis, Antonina W. ; Ashkenazy, Vladimir
[ literature-music-art , politics-history ]
Shreeve 2003
The Genome War: How Craig Venter Tried to Capture the Code of Life and Save the World
Shreeve, James
[ dna-of-the-future , politics-history , science ]
Siedentop 2014
Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism
Siedentop, Larry
[ liberalism , morality , philosophy , politics-history , religion , reviewed ]
Sigmund 2015
Exact Thinking in Demented Times: The Vienna Circle and the Epic Quest for the Foundations of Science
Sigmund, Karl ; Hofstadter, Douglas R.
[ karl-popper , philosophy , politics-history , science ]
Singer 1981
The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology
Singer, Peter
[ philosophy , politics-history ]
Skyrms 1996
Evolution of the Social Contract
Skyrms, Brian
[ philosophy , politics-history , reviewed , science ]
Solnit 2009
A Paradise Built in Hell: The Extraordinary Communities That Arise in Disaster
Solnit, Rebecca
[ evolution-society , politics-history ]
Spencer 2016
The Evolution of the West: How Christianity Has Shaped Our Values
Spencer, Nick
[ philosophy , politics-history , religion ]
Stenner 2005
The Authoritarian Dynamic
Stenner, Karen
[ liberalism , morality , politics-history , science ]
Strömbäck 2013
Framtidsutmaningar: det nya Sverige
Strömbäck, Jesper
[ liberalism , politics-history ]
Svensson 2014
Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.
Svensson, Per
[ liberalism , politics-history , reviewed ]
Taylor 2007
A Secular Age
Taylor, Charles
[ liberalism , morality , philosophy , politics-history , religion ]
Thompson 2019
Coders: The Making of a New Tribe and the Remaking of the World
Thompson, Clive
[ computing , politics-history ]
Tocqueville 2000
Democracy in America: The Complete and Unabridged Volumes I and II
Tocqueville, Alexis de ; Epstein, Joseph
[ liberalism , philosophy , politics-history , religion ]
Tomasello 2009
Why We Cooperate
Tomasello, Michael
[ evolution-society , philosophy , politics-history , reviewed , science ]
Wade 2014
A Troublesome Inheritance: Genes, Race and Human History
Wade, Nicholas
[ dna-of-the-future , evolution , evolution-society , politics-history , science ]
Wennemo 2020
Politik på riktigt : handbok för sociala ingenjörer
Wennemo, Irene
[ liberalism , politics-history ]
Wilson 2016
Half-Earth: Our Planet's Fight for Life
Wilson, Edward O.
[ beyond-nature , dna-of-the-future , evolution , politics-history , science ]
Wästerberg 2017
Folkstyret i rädslans tid
Wästerberg, Olle ; Lindvall, Daniel
[ liberalism , politics-history , reviewed ]
Zielonka 2018
Counter-Revolution: Liberal Europe in Retreat
Zielonka, Jan
[ liberalism , politics-history ]