Mann 1924

Title Bergtagen
Authors Mann, Thomas ; Wallenström, Ulrika
Published 1924
ISBN 9100116793
ISBN13 9789100116798
Bookshelves literature-music-art reviewed
Goodreads ID 13702157
Rating 5
Review Detta är ett mästerverk. Tydligt förankrad i en specifik tid och plats men visar ändå på rottrådar bakåt och framåt i den europeiska civilisationen. Oundgänglig för en djupare förståelse av grundläggande begrepp i den europeiska traditionen. Översättningen är fantastisk.