Klintman 2018

Title Gruppens grepp: Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans
Authors Klintman, Mikael ; Lunderquist, Thomas ; Olsson, Andreas
Published 2018
ISBN
ISBN13 9789127819979
Bookshelves evolution-society liberalism morality reviewed science
Goodreads ID 43925651
Rating 3
Review En lättläst och intressant genomgång av rön och teorier om hur människor fungerar socialt. Människans benägenhet att sortera andra människor i grupper diskuteras ingående. Kombinationen av resultat från evolutionsforskning, neurofysiologi, sociologi med mera är mycket fruktbar. Detta är ett exempel på en mycket positiv utveckling inom vetenskapen: Att olika fält kan bidra med kunskap som kompletterar, belyser och fördjupar förståelsen.