Greider 2014

Title Den solidariska genen
Author Greider, Göran
Published 2014
ISBN
ISBN13 9789170377693
Bookshelves [ evolution , evolution-society , liberalism , politics-history , reviewed , science ]
Goodreads ID 22715202
Rating 2
Review Jag är inte nöjd med denna bok. Greider kan skriva, men stilen är litet väl litterär. Greider skriver ur ett explicit socialistisk perspektiv, vilket inte är ett problem i sig, eftersom han är så tydlig med det. Men ibland blir det litet väl mycket agitprop. Trots att han ägnar stor energi åt att dissa Richard Dawkins idé om den "själviska genen" så förklarar han aldrig ordentligt vad den idén går ut på. Det är illa. Det egna resonemanget hade förmodligen stärkts om han tagit sina meningsmotståndare på större allvar.

Jag har skrivit en längre recension här: https://kraulis.wordpress.com/2014/03/30/goran-greider-den-solidariska-genen/