Raschka, Sebastian

Raschka 2015
Python Machine Learning
Raschka, Sebastian
[ computing , machine-learning , python ]