Nordin, Svante

Nordin 1999
Det politiska tänkandets historia
Nordin, Svante
liberalism philosophy politics-history reviewed