Lunderquist, Thomas

Klintman 2018
Gruppens grepp: Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans
Klintman, Mikael ; Lunderquist, Thomas ; Olsson, Andreas
[ evolution-society , liberalism , morality , reviewed , science ]