Kornfeldt, Torill

Kornfeldt 2016
Mammutens återkomst
Kornfeldt, Torill
[ dna-of-the-future , reviewed ]
Kornfeldt 2020
Människan i provröret - Reportage från genteknikens frontlinjer
Kornfeldt, Torill
[ beyond-nature , dna-of-the-future , science ]