Jakobsson, Jim

Dennett 2017
Från bakterier till Bach och tillbaka: medvetandets evolution
Dennett, Daniel C. ; Jakobsson, Jim
[ dna-of-the-future , evolution , philosophy , science ]