Dennett, Daniel C.

Dawkins 1982
The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene
Dawkins, Richard ; Dennett, Daniel C.
[ dna-of-the-future , evolution , philosophy , science ]
Dennett 2017
Från bakterier till Bach och tillbaka: medvetandets evolution
Dennett, Daniel C. ; Jakobsson, Jim
[ dna-of-the-future , evolution , philosophy , science ]