Burke, Edmund

Burke 1790
Reflektioner om franska revolutionen
Burke, Edmund
[ enlightenment , liberalism , philosophy , politics-history ]