Rating 1

Andersson 2019
Om falsk och äkta liberalism
Andersson, Lena
[ karl-popper , liberalism , politics-history , reviewed ]
Halldorf 2018
Gud : Återkomsten - Hur religionen kom tillbaka och vad den betyder.
Halldorf, Joel
[ liberalism , morality , politics-history , religion , reviewed ]
Heberlein 2014
Etik: människa, moral, mening - En introduktion
Heberlein, Ann
[ morality , philosophy , religion , reviewed ]
McGrath 2015
The Big Question: Why We Can’t Stop Talking About Science, Faith and God
McGrath, Alister E.
[ philosophy , religion , reviewed ]